TÀI LIỆU HỖ TRỢ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3

TÀI LIỆU HỖ TRỢ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3
TÀI LIỆU HỖ TRỢ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N3
Bộ tài liệu bao gồm hai định dạng âm thanh và văn bản, các bạn tải về và giải nén:


TÀI LIỆU NGHE MINANONIHONGO - N3
https://drive.google.com/open?id=0BxC_S-8VMhojNmloYmluTjI4YU0GIÁO TRÌNH MINANONIHONGO - N3:
https://drive.google.com/open?id=0BxC_S-8VMhojdlBWb2kxaEVfa0k