Các Giấy tờ cần thiết khi Nhập học chương trình Intership

Các Giấy tờ cần thiết khi Nhập học chương trình Intership
HỌ TÊN: ……………………………………….. LỚP: …….………… KHOA: ...………………...
 
  SỐ HIỆU:                (Ngày   /   /    )     ĐT người phụ trách:
………………………………..….
STT Tên hồ sơ HS gốc PHOTO công chứng  Đơn vị phụ trách:
………………………………..….
Cần Cần Ghi chú
A HỒ SƠ CƠ BẢN          
1 Bằng TN PTTH X   3   Toàn bộ hồ sơ công chứng đều phải photo trên giấy khổ A4, photo một mặt; có thời hạn 03 tháng gần đây.
2 Học bạ PTTH X   3  
3 Chứng minh thư học sinh X   3  
4 Chứng minh thư người bảo lãnh (bố/mẹ) X   3  
5 Giấy khai sinh X   3  
6 Sổ hộ khẩu gia đình X   3  
7 Kết quả học tập X   0    
8 Xác nhận sinh viên ĐHNN X   0   Theo mẫu VIJACO cung cấp
9 Bằng năng lực tiếng Trung (nếu có) X   0    
10 Ảnh: 3x4; 4x6; 4.5x4.5 mỗi loại 06 ảnh X   0   Ảnh chụp trên nền trắng, áo có cổ
B HỒ SƠ BỔ SUNG            
11 Xác nhận công tác người bảo lãnh X   0   Mục 18;19 cần 02 bản
12 Thu nhập người bảo lãnh X   0  
13 Thư tiến cử của Khoa Nhật trường ĐHNN ĐHQGHN X   0    
14 Chứng nhận năng lực tiếng Nhật của Khoa Nhật ĐHNN X   0    
15 Lý do du học X   0    
16 Cam đoan bảo lãnh X   0    
17 Danh sách các thành viên trong gia đình X   0    
18 Xác nhận số dư tài khoản X   0    
19 Sổ tiết kiệm ngân hàng X   0    
20 Chứng nhận thuế X   0    
21            
22            
               
                                                                                                              Người nhận hồ sơ